030-7370489 & 030-7370553 info@kinderergotherapieutrecht.nl

kinderergotherapie

Voor wie is Kinderergotherapie Utrecht?

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten. Zoals het spelen, de zelfredzaamheid en het mee kunnen doen op school. Hierbij gaat het om de taken die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Kinderergotherapie helpt een kind om beter te functioneren, thuis, op school of in de vrije tijd. Wilt u meer weten over wat ergotherapie kan betekenen, kijk dan ook eens op de website van Ergotherapie Nederland

Hoe wij werken

Elk kind is anders en verdient een eigen benadering, uitgaande van zijn specifieke ontwikkeling, (thuis)situatie en behoeften. Daarom kijken wij eerst goed hoe het komt dat uw kind moeite heeft met bepaalde activiteiten. Door te observeren, te testen en een gesprekje te voeren met uw kind, maar ook met u als ouder/opvoeder en eventuele andere betrokkenen, zoals een leerkracht of (andere) hulpverleners. Een goede samenwerking en afstemming over en weer vinden wij erg belangrijk. Uiteraard met respect voor uw privacy en die van uw kind. Kinderergotherapie Utrecht doet niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In de behandeling en begeleiding stimuleren we uw kind in zijn ontwikkeling, zoveel mogelijk aansluitend bij de vaardigheden die al aanwezig zijn. Wij creëren een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien. Uw aanwezigheid daarbij vinden wij erg belangrijk, zodat u zicht krijgt op onze manier van werken en de vorderingen binnen de therapie.

Kinderergotherapie Utrecht

Voor kinderen van 0-16 jaar uit Utrecht en de omliggende gemeenten

"

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met hulpvragen m.b.t.:

Verzorging

In kaart brengen mogelijkheden en beperkingen van uw kind en advies uitgangshouding en spelmateriaal tbv spelen, tillen, verplaatsen en vervoeren van uw kind.

Sensorische informatieverwerking

Analyseren kansen en kwetsbaarheden, opstellen sensorisch profiel.

Spel

Speladvies over passend spelmateriaal om de ontwikkeling te stimuleren en/of spel mogelijk te maken wanneer een kind beperkingen heeft die het spelen minder vanzelfsprekend maken.

Hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen

Voor thuis en/of het dagverblijf in kaart brengen (bijvoorbeeld een stoel, tafel of autozitje met extra ondersteuning, fiets.

"

Kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar met hulpvragen m.b.t.:

Fijne motoriek

Potlood/pen vasthouden, tekenen, kleuren, knippen, schrijven, bestek hanteren, aankleden.

Sensorische informatieverwerking

Verwerken van zintuiglijke prikkels uit eigen lichaam en vanuit de omgeving (opstellen sensorisch profiel en creëren sensorisch waardevolle omgeving voor een kind, thuis en op school.

Executieve functies

Kinderen die mogelijke moeite hebben met eenvoudige taken als huiswerk, opruimen of op tijd komen. Als deze problemen zich structureel voordoen dan kan er sprake zijn van zwakke executieve functies (EF): het fundamentele vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Kinderen en jongeren met zwakke executieve functies hebben moeite met plannen, organiseren, volgehouden aandacht, inhibitie, cognitieve controle en flexibiliteit, werkgeheugen, emotieregulatie, taakinitiatie, timemanagement en doelgericht gedrag.

Balans belasting-belastbaarheid

Een goede balans in wat je kunt, wilt en moet doen is belangrijk. Een ziekte, prikkelverwerkingsproblemen of stress kan vermoeidheid of pijn veroorzaken. Een nieuwe balans in het dagelijks leven kan dan helpend zijn.

* Bij kinderen komt het geregeld voor dat bovenstaande problemen doorwerken in het gedrag. Dit zie je dan terug in vermijding, (faal)angst, snel boos/driftig/gefrustreerd, onzeker, druk, afwezig, chaotisch of moeite met contacten met leeftijdsgenoten.