030-7370489 & 030-7370553 info@kinderergotherapieutrecht.nl

Aanmelden 

Aanmelden kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.
Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat de hulpvraag is en/of wat jullie wensen en verwachtingen zijn.
Je hebt geen verwijzing nodig van een (huis)arts.
Van 27 april tot 13 mei zijn wij afwezig wegens de meivakantie. Vanaf maandag 13 mei reageren wij weer op uw mail/aanmelding.

Aanmeldformulier

Voorwaarden

* Graag verzoeken wij u bij de eerste afspraak het paspoort/identiteitsbewijs
en het zorgverzekeringspasje van uw kind mee te nemen.

Vergoeding


  • We hebben contracten met de zorgverzekeraars
  • Ergotherapie zit voor 10 uur in het basispakket van uw zorgverzekering
  • Eventueel zitten er meer uren in het aanvullende pakket

Overige financiering
Financiering vanuit het passend onderwijs is mogelijk (arrangement).