030-7370489 & 030-7370553 info@kinderergotherapieutrecht.nl

Aanmelden 

Aanmelden kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.
Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat de hulpvraag is en/of wat jullie wensen en verwachtingen zijn.
Je hebt geen verwijzing nodig van een (huis)arts.

Aanmeldformulier

Voorwaarden

* Graag verzoeken wij u bij de eerste afspraak het paspoort/identiteitsbewijs
en het zorgverzekeringspasje van uw kind mee te nemen.

Vergoeding


  • We hebben contracten met de zorgverzekeraars
  • Ergotherapie zit voor 10 uur in het basispakket van uw zorgverzekering
  • Eventueel zitten er meer uren in het aanvullende pakket

Overige financiering
Financiering vanuit het passend onderwijs is mogelijk (arrangement).