030-7370489 & 030-7370553 info@kinderergotherapieutrecht.nl

Kinderergotherapie Utrecht!

‘ALS SPELEN, BEWEGEN EN LEREN
NIET HELEMAAL VANZELF GAAN’

kinderergotherapie

Voor wie is Kinderergotherapie Utrecht?

Kinderergotherapie Utrecht is er voor kinderen van 0-16 jaar uit Utrecht en de omliggende gemeenten.

Elk kind is anders en verdient een eigen benadering, uitgaande van zijn specifieke ontwikkeling, (thuis)situatie en behoeften. Daarom kijken wij eerst goed hoe het komt dat uw kind moeite heeft met bepaalde activiteiten. Door te observeren, te testen en een gesprekje te voeren met uw kind, maar ook met u als ouder/opvoeder en eventuele andere betrokkenen, zoals een leerkracht of (andere) hulpverleners. Een goede samenwerking en afstemming over en weer vinden wij erg belangrijk. Uiteraard met respect voor uw privacy en die van uw kind. Kinderergotherapie Utrecht doet niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In de behandeling en begeleiding stimuleren we uw kind in zijn ontwikkeling, zoveel mogelijk aansluitend bij de vaardigheden die al aanwezig zijn. Wij creëren een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien.

Praktijk

Ontmoet Ons Team

Esther

Esther

Praktijkhouder en Kinderergotherapeut


Froukje

Froukje

Praktijkhouder en Kinderergotherapeut


Tessa

Tessa

Kinderergotherapeut en Rots en Watertrainer


Maartje

Maartje

Kinderergotherapeut

Dineke

Dineke

Kinderergotherapeut

Simone

Simone

Kinderergotherapeut

Florentina

Florentina

Kinderergotherapeut

Lauren

Lauren

Kinderergotherapeut en Rots en Watertrainer

Specialisaties

Wij begeleiden kinderen die moeite hebben met:

Fijne motoriek

 • Een actieve zithouding aannemen
 • Het vasthouden van een potlood, schaar, pen
 • Kleuren binnen de lijnen
 • Knippen op een lijn
 • Prikken
 • Vouwen
 • Aan- en uitkleden
 • Hanteren van bestek
 • Veters strikken
 • Het lateralisatieproces

Sensorische informatieverwerking

De hele dag door nemen onze zintuigen informatie op uit de wereld om ons heen én uit ons eigen lichaam. Dit gebeurt op onbewust en bewust niveau. Vervolgens reageren we op die informatie. Dat noemen we zintuiglijke prikkelverwerking, ofwel sensorische informatieverwerking.

Schrijfproblemen

 • Pengreep
 • Pendruk
 • Vingerbewegingen
 • Schrijven binnen de lijnen
 • Vormen van letters en cijfers
 • Bladligging
 • Bladindeling
 • Links- danwel rechtshandigheid

Executieve functies

 • Plannen en organiseren
 • Werkgeheugen
 • Initiatief nemen
 • Taakmonitoring
 • Gedragsevaluatie
 • Inhibitie
 • Emotieregulatie
 • Flexibiliteit

Belasting – belastbaarheid

Wat wil uw kind doen en wat moet hij doen van u als ouders of van de leerkracht? Is uw kind vaak of snel moe? Voel uw kind zich TE druk? Heeft uw kind moeite met concentreren? Krijgt uw kind geen energie van de dingen die hij/zij doet? Ervaart uw kind stress? Heeft het slaapproblemen? Deze problemen kunnen ook een relatie hebben met kwetsbaarheden in de sensorische informatieverwerking.

rots en watertraining

Wat is een Rots en Water training?

Leren begint bij het lichaam en heeft als doel kinderen in hun kracht te zetten!
Rots en Water is een bewezen effectieve methode om de weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Het is een Nederlands programma dat wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

“Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining. Je leert samen over sociale vaardigheden en fysieke weerbaarheid door het werkelijk met elkaar te oefenen”. Je gaat vooral veel ervaren (bewustworden) door het doen (bewegen). Je gaat je lichaamsbewustzijn vergroten en herkennen en hoe je reageert in bepaalde situaties en hoe je je daarbij voelt.

aanmelden en vergoeding

Aanmelden en Vergoeding

Aanmelden kan telefonisch of je kunt het aanmeldingsformulier invullen.
Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat de hulpvraag is en/of wat jullie wensen en verwachtingen zijn.
Je hebt geen verwijzing nodig van een (huis)arts.
Uiteraard kun je ook altijd vrijblijvend informeren of een vraag stellen.

 • We hebben contracten met de zorgverzekeraars
 • Ergotherapie zit voor 10 uur in het basispakket van uw zorgverzekering
 • Eventueel zitten er meer uren in het aanvullende pakket
 • Er zijn slechts enkele zorgverzekeraars die het behandelen thuis en op school vergoeden. Als dit de meest effectieve plaats is voor behandeling en overdracht naar de leerkracht, zullen we dit met u bespreken.

Overige financiering:
Financiering vanuit het passend onderwijs is mogelijk (arrangement).