DE PRAKTIJK

Kinderergotherapeuten

Wij zijn Esther van Rossen en Froukje Postema, praktijkhouders van Kinderergotherapie Utrecht. We maken deel uit van een team van kinderergotherapeuten. 
Lees meerEsther     Froukje

Hoe werken wij?

Aanmelding

U kunt uw kind telefonisch aanmelden of u kunt het aanmeldingsformulier volledig invullen en ons toe sturen. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat uw hulpvraag is en/of wat uw wensen en verwachtingen zijn. U heeft geen verwijzing nodig van een (huis)arts tenzij u verzekerd bent bij CZ, OHRA of Delta Lloyd. In dat geval hebt u wel een verwijzing nodig. Hierop moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld staan:

  • naam en geboortedatum
  • het zorgverzekeringsnummer
  • het Burger Service Nummer (BSN nummer)
  • de reden van de verwijzing

Uiteraard kunt u ook altijd vrijblijvend informeren of een vraag stellen.

Persoonlijk gesprek en onderzoek

In een persoonlijk gesprek bespreken we samen de hulpvraag van u en uw kind, maken we een plan van aanpak en bekijken we of u en uw kind op de juiste plek zijn. Aan de hand van dit gesprek, vragenlijst(en), observatie(s) of testen wordt de aard van het probleem nader onderzocht. De observatie kan thuis, op school of in onze praktijk plaatsvinden. Dit alles vindt plaats in een leuke, ontspannen sfeer zodat u kind zich zo veel mogelijk op zijn/haar gemak voelt.

Behandeling

Een behandeling is individueel en duurt 45 minuten. De behandeling zal plaatsvinden op de plek waar de meeste effectiviteit wordt verwacht: op de praktijk, op school of thuis. Wij gaan ervan uit dat ook u aanwezig bent, zodat u goed zicht heeft op wat en hoe uw kind bij ons oefent. Daarnaast kunnen we elkaar op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind, ook thuis en op school. Dit vergroot het effect van de behandeling en verkort de totale behandelduur. Wanneer de problemen ook op school spelen, is een goede afstemming tussen therapie, ouders en school essentieel.

Afsluiting en evaluatie

Aan het eind van de behandeling ontvangt u van ons een eindverslag. Dit sturen wij ook naar de verwijzer. Wanneer andere betrokkenen bij uw kind ook een eindverslag van de kinderergotherapiebehandeling wensen, wordt dit alleen met uw toestemming verstrekt. U ontvangt tevens ons klanttevredenheidsonderzoek, omdat we graag willen weten hoe u onze zorg hebt ervaren en wat wij kunnen verbeteren daarin.

Vergoeding

  • We hebben contracten met de zorgverzekeraars
  • Ergotherapie zit voor 10 uur in het basispakket van uw zorgverzekering
  • Eventueel zitten er meer uren in het aanvullende pakket
  • Declaraties worden bij uw verzekeraar ingediend. Er zijn slechts enkele zorgverzekeraars die het behandelen thuis en op school vergoeden. Als dit de meest effectieve plaats is voor behandeling en overdracht naar de leerkracht, zullen we dit met u bespreken.

Overige financiering

Ook is financiering vanuit het passend onderwijs mogelijk (arrangement). Zie ergo en onderwijs.