NIEUWS

PRAKTIJK WEER HELEMAAL OPEN VOOR ALLE KINDEREN!

Wij waren al gedeeltelijk open maar deden voornamelijk afspraken via beeldbellen. Voor het handjevol kinderen dat nog wel op de  praktijk begeleid werd, ging dit volgens strikt coronaprotocol.

Donderdag 23 april heeft het ministerie van VWS samen met het RIVM en onze ergotherapie beroepsvereniging besloten dat alle kinderergotherapeuten weer egotherapeutische zorg op scholen mogen verlenen.
Op vrijdag 24 april is besloten dat ook de praktijk weer open mag voor alle kinderen. 

Wij blijven dit doen volgens ons coronaprotocol 

CORONA PROTOCOL KINDERERGOTHERAPIE UTRECHT

Wij blijven de actuele ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus op de voet volgen. We raadplegen de website van het RIVM voor de meest actuele informatie. We houden ons aan de hygiëne maatregelen die het RIVM/het kabinet adviseert.

De hygiëne maatregelen die voor iedere burger gelden hanteren wij ook op de praktijk, te weten:

 • Was je handen grondig en regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Medewerkers werken niet op de praktijk als ze verkoudheidsklachten hebben

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk proberen te beperken nemen wij op de praktijk de volgende aanvullende maatregelen:

 • Er wordt vaker op een dag schoongemaakt. Als ouders/kinderen gebruik maken van het toilet dan maken we nadien het toilet schoon (kraan, deurklink en lichtknop).
 • We gebruiken alleen materialen die gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 
 • Wij pakken materialen voor de kinderen, ze mogen niet meer zelf pakken.
 • Er worden geen grote bijeenkomsten meer bezocht.
 • Er wordt niet meer met het voltallige team vergaderd.
 • Er vindt indien mogelijk telefonisch of via beeldbellen contact plaats met ouders en/of betrokken hulpverleners.
 • Sociale contacten worden zoveel mogelijk beperkt, niet alleen op de praktijk maar ook in ons privéleven.

 Daarnaast vragen wij de ouders/kinderen de volgende maatregelen te handhaven:

 • Handen grondig wassen voor aanvang therapie (kind èn ouder(s)) .
 • Rekening te houden met een inkorting van therapiesessies van 5-10 minuten om tafel, stoel en materialen te reinigen.
 • Ouders en kinderen maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
 • Desgewenst en waar mogelijk telefonisch of via beeldbellen contact met cliënten/ouders en/of betrokken hulpverleners.

Actueel:Tot op heden zijn er gelukkig geen cliënten of medewerkers van Kinderergotherapie Utrecht die coronagerelateerde klachten hebben. 


Wilt u op de hoogte blijven, schrijf uzelf dan hiernaast in voor onze nieuwsbrief.